Det var investoren Per Åge Hauge sammen med baseselskapet Norsea og det kommunalt eide Stavanger-regionen Havn IKS som i 2002 hadde ideen til en ny storhavn utenfor Stavanger, i Risavika i Sola kommune. Shell hadde i mange år hatt et stort raffineri i området og store tomteområder ble ledig da oljeselskapet ville legge ned virksomheten.

– Jeg hadde ikke penger da og måtte få med meg investorer, sier Per Åge Hauge.

Med et knippe lokale investorer på laget har Hauge, sammen med Stavanger-regionen IKS og Norsea, til sammen investert rundt 1,5 milliarder kroner i nye bygg på området gjennom det felleseide selskapet Risavika Havn as.

1,8 milliarder kroner

Nå er det inngått avtale om salg av de private eiernes eierandeler i havneområdet. Stavangerregionen Havn IKS skal innen 2019 overta alle aksjene i Risavika Havn as. Prisen er hemmelig, men etter det Dagens Næringsliv erfarer er kjøpesummen i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner fratrukket gjeld. Det er brutto leieinntekter på vel 140 millioner kroner og en samlet gjeld i selskapet på rundt 1,1 milliarder kroner.

Hverken kjøper eller selger vil bekrefte Dagens Næringslivs opplysninger om verdi av området.

– Den endelige kjøpssummen vil være avhengig av hva som utvikles videre på området de neste tre årene, sier havnedirektør Merete Eik i Stavanger-regionen Havn IKS.

– For de private aksjonærene har investeringen gitt en normal egenkapitalavkastning, sier Per Åge Hauge.

– For de private aksjonærene har investeringen gitt en normal egenkapitalavkastning
Per Åge Hauge

Med på laget har investoren blant annet hatt entreprenørfamilien Stangeland og investoren Bernt Helland. Største private aksjonær er imidlertid NorSea Group, som direkte og indirekte eier 42 prosent av det felleseide selskapet. NorSea Group er eid av rederfamiliene Wilhelmsen, Eidesvik og Møkster. Gjennom transaksjonen får Norsea frigjort rundt 750 millioner kroner.

Nye 100 millioner hvert år

Siden opprettelsen av Risavika Havn er blant annet all fergetrafikk fra Stavanger til utlandet flyttet fra havnen i sentrum til Risavika.

– Det er fortsatt store muligheter for å utvikle havnen. Rundt 200 dekar med tomteareal gjenstår. Vi planlegger å investere rundt 100 millioner kroner årlig de neste tre årene, sier Merete Eik.

– Hvorfor har det vært et poeng å ha med de private eierne på utviklingen?

– Vi hadde ikke greid å få dette til så fort uten de private eierne. Denne utviklingen har skjedd uten at kommunene har tilført noe kapital. All utviklingen er finansiert over driften og gjennom opptak av lån i selskapet, sier Eik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.