– Det er vanskelig å friskmelde Oslos boligmarked før 2020. De nærmeste årene vil det være et kontinuerlig utbud av nye leiligheter i de områder hvor det har vært bygget mest til stadig lavere realpriser, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen.

Han mener utbyggerne kommer til å bygge selv om salget fremover er svakt.

– De har solgt nok allerede, med superprofitt, til at det lønner seg å ferdigstille, fremfor å stoppe, sier Andreassen.

Andreassen mener det mest spennende i Oslos boligmarked nå er endringer i demografien.

– Unge nordmenn flytter ut, og innvandrere og flyktninger flytter inn. Netto er det en betydelig utflytting av nordmenn, minus 1770 i årets tre første kvartaler. Utlendingene bor i de billigere bydelene med mindre Oslo kommune kjøper på deres vegne, sier Andreassen.

Venter realprisfall

Sjeføkonomen ser en trend der store infrastrukturprosjekter bidrar til at mange unge par tar sjansen på å flytte til byens randsone, og heller pendler inn til sentrum.

Han mener ferdigstillingen av Follobanen, Ringeriksbanen og Fornebubanen vil forsterke denne trenden hvor unge «vellykkede» mennesker selger sin leilighet i bykjernen for å skaffe seg enebolig utenfor Oslo.

– Leilighetsmarkedet i Oslo kan derfor holde seg relativt svakt helt frem til 2025. Ikke at det faller så mye nominelt, men det vil falle i reelle termer ved at lønnsveksten overstiger boligprisveksten, mener Andreassen.

Venter ikke voldsom prisvekst

Siden pristoppen i april har bruktboligprisene i Oslo falt 10,5 prosent.

Eiendom Norge venter at de nominelle boligprisene i Oslo blir uendret i 2018 – altså at en bolig vil koste det samme i slutten av året som i begynnelsen av året.

– Vi ser klare indikasjoner på at Oslo-markedet er i bedring. Det er flere på visning, og vi ser en normal sesongmessig utvikling der antall bolig til salgs går ned, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Han mener fallet i nyboligsalget nå påvirker positivt gjennom økt antall kjøpere i bruktboligmarkedet, samtidig som mange investorer i markedet har valgt å leie ut fremfor å selge.

– Dessuten virker den positive utviklingen i norsk økonomi stimulerende, mener Dreyer.

Mange frykter at kollapsen i nyboligsalget fører til at boligbyggingen stanser helt, slik at det på sikt igjen blir for få boliger på markedet.

Dreyer tror i likhet med Andreassen at endringer i befolkningsveksten vil spille inn her.

– Boligbehovet er sannsynligvis blitt varig redusert grunnet lavere befolkningsvekst, og boligbyggingsbehovet er naturlig nok da også blitt lavere. Faren for rekyl i boligprisene grunnet fall i nyboligsalget er derfor vesentlig mindre, sier Dreyer.

Han mener likevel hovedstadsområdet tåler å være det klart dyreste området i landet.

– Det vil fortsatt være et visst press fordi det er attraktivt å bo i nærheten av jobben. Men vi tror ikke det blir en voldsom prisvekst fordi boligproduksjonen holder seg oppe samtidig som kjøpekraften blir dårligere grunnet gradvis høyere rentenivå, sier Dreyer.

Eiendom Norge venter at de nominelle boligprisene i Bergen vil falle ytterligere fem prosent gjennom 2018. Trondheim får et prisfall neste år på to prosent, mens boligprisene i Stavanger vil være tre prosent lavere ved utgangen av 2018.

For Norge som helhet kryper prisene ned en prosent gjennom neste år, ifølge Eiendom Norges prognoser.

Frykter kraftig prisstigning

I november ble det solgt 36 prosent færre nye boliger her til lands enn i samme måned i fjor. Dermed har nyboligsalget falt åtte måneder på rad, viser tall over salg og igangsetting av nye boliger lagt frem av Boligprodusentene torsdag.

Hittil i år ligger nyboligsalget 23 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger en prosent under fjoråret.

– Vi får en fallende trend frem til påske. Da håper jeg det flater ut og at salget deretter vil ta seg opp. Men det avhenger av hva som gjøres med boliglånsforskriften, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Den midlertidige boliglånsforskriften som ble innført ved nyttår gjelder ut juni neste år.

I motsetning til Andreassen og Dreyer frykter Jæger for boligprisene i Oslo.

– Faren er at det nesten ikke selges nye boliger i Oslo og det skulle bekymre alle, sier Jæger.

Hvis boligbyggingen stanser opp kan resultatet bli en ny runde med kraftig prisstigning, frykter Jæger.(Vilkår)