Tirsdag har Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) avgitt høringsuttalelse til Scheel-utvalgets utredning.

Ifølge NEF har Norge en velfungerende boligmodell som må ivaretas og videutvikles.

- Hjemmet dekker grunnleggende behov, og er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Derfor blir det galt å likestille primærboligen med rene investeringsobjekter. Den norske boligmodellen har over tid vært svært vellykket, betinget av en skattestruktur som stimulerer eierskap gjennom moderat boligbeskatning og rentefradrag ved boliggjeld, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF.

Mindre attraktivt å kjøpe egen bolig

Geving peker på at økt beskatning av primærbolig vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe egen bolig.

- Det vil legge sten til byrden for de som allerede har betalt dyrt for å komme seg inn i boligmarkedet, og det vil være et incentiv til å leie i stedet for å eie bolig. Dersom flere faller utenfor boligmarkedet vil det skape større sosiale forskjeller, med negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Geving.

NEF mener det vil være en bedre samfunnsøkonomisk prioritering å skjerpe beskatningen for sekundærbolig som investeringsobjekt.

Større andel utleieboliger

- Det vil være et bidrag til å bremse prisutviklingen i pressområder hvor det i dag er en høy andel sekundærboliger, og dermed senke terskelen for å kjøpe primærbolig, sier Geving.

Ifølge ham vil Scheel-utvalgets prinsipper for boligbeskatning heve terskelen for å kjøpe primærbolig.

- Vi mener at Scheel-utvalgets prinsipper vil lede til en større andel utleieboliger, som i mange tilfeller er «fattigdomsfeller» med negative konsekvenser for individ og samfunn. Utleiemarkedet bidrar til å presse boligprisene opp, understreker Geving.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les mer om hvordan NEF ønsker at boligen din skal beskattes her:  Advarer mot fattigdomsfelle

Les også:

Kan leie firmahytte på Barbados

Selvaag Bolig skal bygge 160 boliger på Fornebu

DNO kutter all produksjon i Jemen