Opptrådte Gyldendal, Cappelen Damm, Aschehoug og Schibsted forlag som et kartell som gikk sammen i en kollektiv boikott for å knuse en konkurrent?

Spørsmålet er tema for rettssaken som starter i Oslo tingrett onsdag, og som vil pågå i fire uker fremover.

Blant vitnene føres toppene i tre av landets største forlagshus, blant andre:

  • Konsernsjef Tom Harald Jenssen og forlagsdirektør Karin Mundal i Cappelen Damm.
  • Tidligere Gyldendal-sjef Geir Mork og Gyldendal-direktør Einar Ibenholt.
  • Aschehoug-sjef Mads Nygaard og Aschehoug-direktør Kari Spjeldnæs.

Konkurransetilsynet mener de samarbeidet for å hindre konkurransen, og ga i fjor forlagene til sammen 32 millioner kroner i overtredelsesgebyr.

Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal har gått til sak for å få vedtaket opphevet.


«Grunnleggende uenig»

– Vi er grunnleggende uenig i det faktiske og rettslige grunnlaget som Konkurransetilsynets vedtak bygger på. Derfor har vi fremmet søksmål for å få det opphevet, sier Cappelen Damms toppsjef Tom Harald Jenssen.

Forlagene eide sitt eget distribusjonsselskap, Bladcentralen, som konkurrerte med Reitan-gruppens Interpress om å sende ut blader og bøker til det såkalte massemarkedet. Dette omfatter kioskkjeder som Reitan-eide Narvesen, dagligvarehandelen og bensinstasjonskjedene.

I januar 2014 fortalte Interpress at forlagene i fortsettelsen ikke lenger kunne gå gjennom Bladcentralen hvis de ønsket å selge bøkene sine i Narvesen-kjeden. De ville bli nødt til å levere bøker til Narvesen via Interpress.

Ifølge Konkurransetilsynet svarte de fire forlagene på dette ved å samle seg om en felles, koordinert boikott av Interpress.

Epost, tekstmeldinger og kaffemøter

Konkurransetilsynet gjennomførte en uvarslet razzia hos de fire forlagene rett før påske i 2014.

I sitt vedtak viser tilsynet til uformelle kaffemøter, eposter og tekstmeldinger mellom forlagsdirektørene for å dokumentere sine påstander.

I en intern Gyldendal-epost ble det drøftet et scenario der alle forlagene, med til sammen 75 prosent av alle bestselgere, skulle «samordne beslutningen om å si opp all levering til Interpress». Målet var å tvinge Narvesen til å slippe til leveranser fra forlagseide Bladcentralen. Resultat: «Interpress går konkurs».

Deltok ikke i noe samarbeid

Ingen av de tre forlagene som har stevnet Konkurransetilsynet mener det er dekning for påstanden om kollektiv boikott for å innskrenke konkurransen.

I sluttinnlegget fra Cappelen Damms advokater i Schjødt vises det til at Cappelen Damm ikke hadde hatt bokdistribusjon gjennom Interpress siden 2008, og derfor heller ikke deltok i et samarbeid med de andre forlagene.

Gyldendal representeres av advokatfirmaet Thommesen. I sitt sluttinnlegg skriver advokatene at svaret på kravet fra Reitan, når det gjaldt hvem som fikk adgang til å levere bøker til Narvesen, ble tatt på selvstendig grunnlag av det enkelte forlag.

Gyldendal oppgir at det hadde besluttet å avvikle samarbeidet med Interpress allerede i 2013, altså i god tid før «kaffemøtene» mellom storforlagene tidlig 2014.

Aschehoug representeres av advokatfirmaet Glittertind, som i sitt sluttinnlegg skriver at informasjonsutvekslingen mellom forlagene fra januar til mars 2014 gjaldt «avklaringer som var objektivt nødvendige for driften av Bladcentralen. Informasjonen som ble utvekslet var ikke konkurransesensitiv, og gikk ikke lenger enn det som var nødvendig for driften av det som var et lovlig og effektivt distribusjonssamarbeid.»(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide – Skal du først ha hjemmekino kan du like gjerne gjøre det skikkelig
Gråbein tester ut Denon AVC-X8500H – en hjemmekinoforsterker med 13 surroundkanaler for skikkelig kinolyd hjemme.
02:39
Publisert: