Folk som lever av en eller annen type intens hjernevirksomhet, som forfattere, forteller overraskende ofte at de jobber på sine prosjekter kun 3–5 timer per dag. Øktene legges til den tiden av dagen de føler seg som piggest, ofte morgen og formiddag. Resten av dagen fylles med mindre krevende kontorarbeid som epostskriving, samtaler og møter samt private ærender, tur og trening. Skapende mennesker overlatt til seg selv som av en eller annen grunn ikke lar seg distrahere av krav om kvantitativ produksjon (enten fordi kunsten uansett trumfer penger, eller fordi det nettopp er den unike kvaliteten som er innbringende), velger altså slett ikke å jobbe heltemodige 60-timersuker.