For første gang har organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP) analysert klimastrategien til verdens største olje- og gasselskaper. CDP har 827 av verdens største institusjonelle investorer i ryggen – investorer som samlet forvalter mer 100.000 milliarder dollar. Den omfattende undersøkelsen rangerer Statoil på topp i undersøkelsen, fulgt av italienske Eni og franske Total.

Ikke Premier League

I Statoil er man naturligvis fornøyd med å være best i klassen.

– Vi har hatt et grundig og langvarig arbeid i hele organisasjonen med å redusere klimautslipp. For oss er dette et viktig konkurransefortrinn på vei mot lavutslippssamfunnet. De senere år har vi profesjonalisert arbeidet ytterligere, med tydeligere mål og bedre målstyring og rapportering. Årets gode score er en hyggelig anerkjennelse, viser at vi er på rett vei og gir ekstra inspirasjon til fortsatt lederskap innen det viktige klimaområdet, sier bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup i Statoil.

Det er første gang CDP gjennomfører en undersøkelse av olje- og gassindustrien og hvordan selskapene er i stand til å møte klimatrusselen. Selskapene blir målt på en rekke områder som strategi, miks av produksjon og utslipp i dag. 

Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima/Norsk klimastiftelse, er ikke overrasket over at Statoil er bestemann. Han viser til god rapportering og analyser som viser at Statoil har en strategi som er motstandsdyktig mot lavere priser.

– Men spørsmålet her er hva du sammenligner med. Dette er ikke Premier League. Dette er selskaper som spiller i tredjedivisjon i klimaarbeidet.

– Ser du likevel noen endring etter at Eldar Sætre ble toppsjef?

– Absolutt. Det er mye tydeligere at Statoil tar klimaarbeidet på alvor. Det er tydelig at det skjer en endring, sier Bjartnes.

Står for halvparten av utslippene

CDP viser i sin undersøkelse til at olje- og gassindustrien og bruken av produktene utgjør rundt halvparten av de globale CO2-utslippene. De fem beste selskapene i rangeringen er alle europeiske. Årsaken er større investeringer i gassprosjekter, større investeringer i fornybare ressurser og en strategi mer tilpasset fornybarsamfunnet. CDP advarer mot at industrien har en lang vei å gå. Dagens forretningsmodeller er i for stor grad avhengig av å finne nye reserver. Tre av verdens største olje- og gasselskaper. Saudi Aramco, PetroChina og Rosneft, har valgt å ikke svare på undersøkelsen.

Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning.
Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning. (Foto: Elin Høyland)

Store norske bak

I Norge står investorer som Oljefondet, KLP, Storebrand, og Folketrygdfondet bak CDP. KLP har siden 2007 vært CDPs norske samarbeidspartner.

– For Statoil må det være svært gledelig å være det selskapet som er best rustet for fremtiden, for et lavkarbonsamfunn, sier Jeanett Bergan i KLP.

– Vil undersøkelsen bety noe for hvilke investeringer som gjøres?

– Det er veldig mange måter en bruker dette på. Noen vil ta denne type hensyn i investeringsbeslutninger. Andre vil bruke det i utøvelse av eierskap. KLP bruker det sammen med andre nordiske investorer til å påvirke selskaper i mer en klimavennlig retning, sier Bergan.

Jeannett Bergan er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.