Stortingsrepresentant og leder i Høyres beredskapsutvalg Sveinung Stensland (H) har sendt en interpellasjon til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, som må utrede om regjeringens innsats for sikkerhet på norsk sokkel på Stortinget.

Bakgrunnen er kontroversene knyttet til Equinors omstridte storkontrakter med COSL, et selskap eid av den kinesiske staten om leie av flyterigger til en verdi av 369 millioner dollar, tilsvarende nærmere fire milliarder kroner.

– Bakgrunnen er at vi mener det er grunnlag for å stille flere spørsmål ved hvordan norske myndigheter håndterer sikkerhetstrusselen i Nordsjøen på. Det gjelder spesielt sikring av infrastruktur, sier Stensland.

– Den overordnede beredskapen er for viktig til at Equinor og andre skal håndtere dette alene. Det må ses i en større sammenheng, sier politikeren.

Har advart lenge

I interpellasjonen til Mehl viser Stensland til at norsk sokkel er et mål for trusselaktører, som EOS-tjenestene har pekt på lenge.

«Petroleumsutvinning og gasstransport til Europa er blitt Grunnleggende nasjonale funksjoner. Man må her følge opp mer enn bare de fysiske installasjonene. Helheten av andre strukturer, seismikk og sensitive data om sokkelen er også av interesse for trusselaktører» skriver Stensland, og viser til at regjeringen har ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

– Det er blitt en kultur at dette håndterer selskapene. Men vi kan ikke forvente at et konglomerat av operatørselskaper selv skal ta det overordnede ansvaret for sikkerhet på norsk sokkel, sier Stensland.

Stortingspolitikeren vil ha svar på følgende spørsmål fra justis- og beredskapsministeren: Hvordan tar regjeringen ansvaret for sikkerhet sokkelen, og hvordan har Justis- og beredskapsdepartementet fulgt opp implementeringen av sikkerhetsloven?

– Den overordnede beredskapen er for viktig til at Equinor og andre skal håndtere dette alene, sier Sveinung Stensland (H).
– Den overordnede beredskapen er for viktig til at Equinor og andre skal håndtere dette alene, sier Sveinung Stensland (H). (Foto: Terje Pedersen)

Involverte ikke hemmelige tjenester

DN har tidligere skrevet at sikkerhets- og etterretningstjenestene, som advarer på det sterkeste mot Kina som trusselaktør mot blant annet norsk sokkel, ikke har vært involvert i prosessen. Det kinesiskeide selskapet får tilgang til en god del informasjon om forholdene på havbunnen i tilknytning til avtalene.

Saken har vakt voldsomme reaksjoner blant bransjefolk og politikere. Stortinget har fra før enstemmig gått inn for å be regjeringen legge frem all informasjon knyttet til sikkerhetsvurderingene som ble gjort da Equinor gjorde avtalen med det kinesiske selskapet. Spørsmål om sikkerheten knyttet til disse avtalene har vært et hovedtema når kritikere har advart på det sterkeste mot den.

– Både ressursene og utvinningen og distribusjonen av ressursene er i høyeste grad europeisk sikkerhetspolitikk. Derfor mener jeg det er betimelig å løfte denne debatten, sier Stensland.

Interpellasjoner er vanligvis av en slik karakter at de krever en grundig drøfting og besvarelse i Stortinget. De gjøres når det er mer omfattende spørsmål til regjeringen eller en statsråd, i større og politisk viktigere saker. Etter at statsråden har svart på interpellasjonen, følger det ofte en debatt blant stortingsrepresentantene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.