Equinor har undertegnet en ny, langsiktig avtale for salg av gass med det polske oljeselskapet PGNIG, der volumene skal gå gjennom den nye rørledningen Baltic Pipe som åpner snart.

Avtalen gjelder for ti år, med volumer på omtrent 2,4 milliarder kubikkmeter gass i året. Det tilsvarer omtrent 15 prosent av forbruket i Polen, og omtrent to prosent av Norges eksport på dagens nivåer.

Bakteppet er en svært tilspisset situasjon i det europeiske gassmarkedet. Det har vært mye snakk om forskjellige mekanismer for å bøte på denne, og norske og europeiske myndigheter skal sammen med selgere og kjøpere av gass blant annet diskutere langsiktige kontrakter med fastpriser som et mulig bidrag her.

Dette er imidlertid komplisert med det aktuelle prisbildet, og kontrakten som annonseres fredag av Equinor er ikke en fastprisavtale, understreker selskapet i meldingen. «Volumene i den nye, langsiktige avtalen gjenspeiler markedspriser,» heter det her.

Avtalen er nok et eksempel på flere langsiktige avtaler som selskapet har med europeiske kjøpere, bekrefter talsperson Magnus Frantzen Eidsvold, som ikke vil si noe om hvilke prismekanismer som er diskutert med PGNIG i dette tilfellet. Fastpriser er blitt langt mindre vanlig etter at strukturen i slike avtaler begynte å endre seg mer mot markedspriser for 10–15 år siden.

Det er heller ikke noen ny informasjon å gi om samtalene som gikk i gang med norske myndigheter med et møte på Statsministerens kontor forrige uke, sier Frantzen Eidsvold.

Åpnes neste uke

Baltic Pipe-prosjektet, som blir offisielt åpnet neste uke, kobler det norske gasseksportsystemet til Polen via Danmark. Kapasiteten i røret er på omtrent ti milliarder kubikkmeter i året, men øker ikke Norges totale gasseksportkapasitet, som per i dag utnyttes for fullt.

– Equinor er en bred energileverandør og har vært en viktig leverandør av gass til Europa i 45 år. Jeg er svært glad for at vi, gjennom denne gassalgsavtalen, kan utvide vår rolle som en pålitelig energipartner også med Polen. Equinor arbeider også med lokale selskaper om utvikling av storskala havvind- og solenergiprosjekter i Polen, og vi ser frem til å videreutvikle vårt energisamarbeid med PGNiG og Polen i tiden fremover, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Avtalen gjelder fra 1. januar 2023, når Baltic Pipe er i full drift, og ti år frem i tid.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.