– Vi legger frem svært sterke resultater, men det er samtidig en krig og energikrise i Europa som påvirker oss alle. Med sabotasje på Nord Stream, økt droneaktivitet og hevet sikkerhetsnivå på våre installasjoner på norsk sokkel, så har krigen kommet tettere på oss.

Budskapet fra Equinors konsernsjef var av det gjenkjennelige slaget da olje- og gassgiganten la frem resultater for tredje kvartal fredag morgen.

For samtidig som et dystert verdensbilde preget av krig, energikrise og galopperende priser, har Equinor aldri tjent mer penger enn nå.

I tredje kvartal endte det justerte driftsresultatet på 24,3 milliarder dollar – eller rundt 249 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Nok en gang løftet Equinor også det ekstraordinære utbyttet, slik at den samlede utbetalingen til aksjonærene for tredje kvartal blir på 29 milliarder kroner.

Ekstreme gasspriser

Årsaken til de ekstreme resultatene er de høye råvareprisene, og spesielt gassprisen i Europa. Denne har trukket seg noe tilbake den siste tiden, men satte nye rekorder i tredje kvartal da Russland skrudde eksporten til Europa ned til så godt som null.

Norge er i år blitt Europas største leverandør av gass, og Equinor den største enkelteksportøren.

– Europa står overfor en vinter med stor usikkerhet. Russland har gjort energi til et våpen. Som den største leverandøren av gass til Europa vet vi at det forplikter, sa Opedal på presentasjonen.

Det er imidlertid ikke bare på fysisk salg at Equinor drar inn penger som følge av de høye prisene.

Markedsførings- og tradingvirksomheten (MMP) fikk et justert driftsresultat på 1,45 milliarder dollar i perioden. Det er langt over den normale inntjeningen på mellom 250 til 500 millioner dollar. Det økte resultatet kommer blant annet fra selskapets tradingvirksomhet og resultateffekt fra derivatposisjoner selskapet har brukt for å redusere risikoen i selskapets gasskontrakter.

Danske Commodities

En stor del av Equinors tradingvirksomhet har siden vinteren 2019 vært Danske Commodities (DC), som driver med kortsiktig elektrisitetshandel. Selskapet ble kjøpt av Equinor for tre år siden, for rundt fire milliarder kroner og driver nå med trading både innen elektrisitet og gass.

– Kjøpesummen er tjent inn og vel så det. DC har vært en veldig, veldig god investering for oss takket være kombinasjonen av DC og Equinor. Equinors sterke balanseregnskap har gjort det mulig for DC å ta større posisjoner enn tidligere, og dermed fått større inntjening, sier Opedal til DN.

Konsernsjefen legger ikke skjul på at markedssituasjonen de siste kvartalene har vært god drahjelp. Så langt i år har MMP et justert driftsresultat på 2,8 milliarder dollar.

– All trading har sine beste dager når det er store svingninger, og det vil vi nok også se fremover. Selv om gassprisene er noe lavere akkurat nå, så tror jeg fortsatt vi vil fortsette å se svingninger fremover, sier Opedal.

Må se nøye på utregningene

I likhet med Aker BP fikk Equinor også det Opedal beskriver som en overraskelse på seg i oktober, da regjeringen la frem statsbudsjettet for neste år. Der kom nemlig også et forslag om å stramme inn på den midlertidige oljeskattepakken som ble vedtatt gjennom et forlik sommeren 2020. Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres fra 17,69 prosent til 12,4 prosent.

Fristen for å levere inn planer for utbygging og drift (PUD) går nemlig ut ved årsskiftet for at de skal komme inn under den midlertidige skattepakken, og Opedal var på presentasjonen klar på at selskapet må se nøye på utregningene etter endringsforslaget.

Blant prosjektene er det svært omdiskuterte Wisting-prosjektet i Barentshavet der Equinor nylig kom med en oppdatert PUD etter kritikk fra blant annet Miljødirektoratet. På spørsmål om hvilke konsekvenser endringsforslaget vil ha å si for Wisting, svarer konsernsjefen at det er for tidlig å si.

– Når vi er i sluttfasen av en PUD-innlevering på flere prosjekter, så sammenstiller vi alle dataene, og så må vi se på regnestykket. Så får vi se hva det betyr for enkeltprosjekter, sier Opedal til DN.

Konsernsjefen opplyser at Equinor har pulsen tett på leverandørindustrien, der den globale forsyningskjeden fortsatt er under press.

– Det betyr lengre ledetider, og vi har sett tidligere at dette slår ut i lavere kvalitet over tid, som igjen fører til forsinkelser og økte kostnader. Vi skal se den samlede porteføljen over ett fremover og se på økonomien i enkeltprosjekter, og så velge den beste porteføljen å investere i.

– Ble dere overrasket over endringsforslaget i oljeskattepakken?

– Når skattepakken ble bekreftet i juni, så var det litt overraskende at det ble endringer allerede i oktober.

Enorme skatteinntekter for staten

For den norske staten betyr uansett de høye resultatene at skatteinntektene ikke uventet også blir svært høye.

Det siste året har rekordresultat avløst rekordresultat på grunn av Ukraina-krigen og energikrisen i Europa, og Equinor har økt utbyttet og tilbakekjøp av aksjer i to omganger. Det store spørsmålet som har forfulgt Opedal hele veien har like fullt vært hva i all verden han skal gjøre med alle pengene.

Opedal har lovet å sette fart på Equinors omstilling til et bredere energiselskap. Men han har også sagt at det er stor konkurranse om fornybarprosjektene, og det er ikke blitt noen større oppkjøp eller betydelig oppjekking av investeringsplanene på dette feltet det siste året til tross for de enorme pengestrømmene.

På presentasjonen adresserte Opedal også det mulige pristaket på gass som for tiden diskuteres i EU. Han var klar på at det ikke er rett middel.

– Det er viktig å forstå konsekvensene av tiltak. Pristak vil ikke løse det fundamentale problemet, nemlig mangel på energi.

Et av argumentene til selskapet har tidligere vært at pristak på gass vil føre til at eksempelvis mindre volum av flytende nedkjølt naturgass (LNG), vil gå til det europeiske markedet.

– Vi har sagt at i denne situasjonen som nå er, så vil vi være åpne for å diskutere langsiktige kontrakter, fastpriskontrakter eller priser i en korridor. Det fundamentale problemet er mangel på gass. Skal Europa tiltrekke seg den gassen, vil nok Europa måtte betale en høy pris, sa Opedal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.