Fatih Birol, leder for Det internasjonale energibyrået IEA, pekte i sitt foredrag på Statoils høstkonferanse i Oslo tirsdag, på de store endringene som skjer i verdens energimarkeder. Opec er ikke lenger lederen, men USA. Og det er Kina som driver endringene innen fornybarsektoren.

– De siste tre årene er kostnaden for solenergi halvert. Jeg kjenner ikke til noen andre varer, det være seg melk eller øl, der det skjer. De neste årene vil kostnadene fortsette å falle. Rushet etter solenergi skyldes at det er billig, sier Birol.

Kina dominerer

Det internasjonale energibyrået har fått mye kritikk fra miljøvernere og fornybaraktører for konsekvent å ha undervurdert fremveksten av fornybare energikilder som sol og vind i flere år. Nå er plutselig solutviklingen inne på topp-fire-listen av energirevolusjoner listet i byråets ferske rapport World Energy Outlook, et dokument på nær 800 sider som gjerne betegnes som «energibibelen».

De fire store endringene rapporten lister opp, er:

  • USA vil bli den udiskutable lederen innen olje- og gassmarkedet.
  • Solenergi er i ferd med å bli den billigste kilden til elektrisistet i mange land.
  • Kina er den største kraften bak veksten i bruk av fornybare energikilder.
  • Fremtiden er elektrisk.

På etterspørselssiden er det ett land som dominerer i markedene.
– Nå, i 2017, er Kina nummer én innen solenergi, vindkraft, vannkraft , energieffektivitet, kjernekraft og elektriske biler, sier Birol.

– Elektriske biler slår rekorder hver dag og vil gjøre det fremover. Det er to millioner elektriske biler i verden i dag. Det er én million i Kina og én million i resten av verden, sier han.

India seiler likevel opp som det viktigste vekstmarkedet for energi i tiårene fremover, drevet av høy økonomisk vekst, stor folkevekst og en mer CO2-intensiv vekst enn Kina.

Leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero var også til stede på konferansen tirsdag.

- IEAs World Energy Outlook er den viktigste og mest systematiske feilinformeringen i energihistorien, sier Marius Holm i en melding til DN etterpå.

Han mener IEA-rapporten tilsier at veksten i installert solenergi vil stanse, og at årlig installert kapasitet vil fortsette på samme nivå som i 2016 de neste 23 årene.

- Dette er det samme IEA har spådd hvert år de siste årene, til tross for at veksten hvert år har vært betydelig høyere enn det forrige, sier Holm i meldingen.

Fortsatt oljevekst

Til miljøvernernes irritasjon holder IEA fast på at fossile brensler vil spille en hovedrolle i tiårene fremover. Det er et budskap som kan varme for oljefolkene i salen i Det norske teatret i Oslo. Birol poengterer at selv om det vil være 300 millioner elektriske biler i 2040, vil bilparken totalt være på to milliarder biler da.

– Det er umulig å forstå fremtiden for én energibærer uten å analysere fremtiden for konkurrerende energikilder, fornybar og klimaendringer, sier Birol.

Han gjentar energibyråets gamle budskap om at fossile brensler må spille en hovedrolle i energimiksen mange tiår fremover.

– Oljeetterspørselen vil øke, men ikke så raskt som tidligere, sier Birol, men innrømmer at veksten for kull vil være begrenset. (Vilkår)

Tørker denne torvmyren opp, får verden alvorlige problemer
Langt inne i Kongos jungel fant to forskere en gigantisk torvmyr som kan bidra til å løse verdens klimaproblemer.
04:46
Publisert: