For et halvt år siden så koronakrisen ut til å bremse den globale veksten innen fornybar elektrisitet for første gang siden tusenårsskiftet. Nye beregninger fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser nå at den fortsetter nærmest ufortrødent videre.

Med nesten 200 gigawatt i ny fornybarkapasitet blir 2020 et nytt rekordår, ifølge en rapport byrået publiserer tirsdag morgen. Det er fire prosent høyere vekst enn i fjor, og helt andre utsikter enn i mai, da IEA så for seg et fall på 13 prosent i nyinstalleringer.

Og neste år ligger det an til enda en økning på ti prosent, anslår byrået. Mer enn halvparten av veksten kommer innen solenergi.

Les også: Det internasjonale energibyråets «standardscenario» maler et uhyggelig bilde for klimamålene: – Verden er fortsatt langt unna å adressere klimaendringene

Veksten i fornybar står i skarp kontrast til resten av den globale energiindustrien. Det økonomiske sjokket som har kommet i kjølvannet av nedstengninger og reiserestriksjoner rundt om i verden har redusert den totale etterspørselen etter energi med omtrent fem prosent. Det har gått spesielt utover tradisjonelle kilder som olje. Etterspørselen etter fornybar energi vil faktisk øke i år, med én prosent, ifølge IEA.

Strøm øker med hele syv prosent, mens biodrivstoff trekker ned som følge av lavere etterspørsel innen industri og transport.

– Robust vekst

– Fornybar elektrisitet trosser vanskelighetene forårsaket av pandemien, med robust vekst der andre energikilder sliter, sier IEA-sjef Fatih Birol i en pressemelding i forbindelse med publiseringen av Renewables 2020-rapporten.

– Sektorens motstandsdyktighet og positive utsikter reflekteres tydelig i vedvarende sterk appetitt hos investorene – og fremtiden ser enda lysere ut, med nye kapasitetsøkninger som ligger an til ferske rekorder både i år og neste år.

Fornbybarveksten fikk en knekk i første halvår, etter hvert som pandemien spredte seg til Europa og USA og førte til utsettelser i flere prosjekter. Men byggingen av nye fasiliteter og produksjonen av utstyr har tatt seg raskt opp igjen i andre del av 2020, da de fleste landene gradvis åpnet opp.

Etterslepet vil bare føre til ekstra stor kapasitetsøkning i 2021 – den største siden 2015, ifølge IEA.

Veksten i år kommer spesielt i Kina og USA, der utbyggere har satt inn høygiret for å dra nytte av incentivordninger for vindkraft og solenergi som går ut på slutten av året. Innen disse to kategoriene ventes det en vekst på hele 30 prosent i nyinstalleringer i begge land, ifølge IEA.

Neste år blir India den største bidragsyteren til ny kapasitet med en dobling år for år, fulgt av Europa.

Trenger gode rammevilkår

Byrået advarer imidlertid om at fallet i ny kapasitet som ikke kom i år, kan komme så raskt som i 2022 på grunn av at incentiver i viktige land utgår, for eksempel i Kina.

– Fornybar energi tåler koronakrisen, men ikke usikkerhet rundt rammevilkår. Myndighetene kan løse disse problemene for å bidra til å få til en bærekraftig økonomisk oppgang og akselerere overgangene til ren energi, sier Birol.

Det finnes imidlertid også oppside, påpeker han: Dersom USAs nye president Joe Biden får satt i verk sine planer for fornybar energi, kan det føre til en mye raskere vekst i sol og vind.

På sikt forventer IEA at fornybar vil gå forbi kull som den største kilden til elektrisitet på verdensbasis i 2025, med en tredjedel av produksjonen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.