Norge tjener avsindige summer på de rekordhøye gassprisene i Europa. Energikrisen på kontinentet startet før krigen i Ukraina, men situasjonen er blitt mer og mer akutt over sommeren, etter hvert som Russland har strupt sin egen gasseksport og andre deler av det europeiske energisystemet sliter.