Krigen i Ukraina pågår for fullt, og har blant annet bidratt til en massiv og umiddelbar oppsving i olje- og gassprisene.

Torsdag morgen kunne en se at prisen på naturgass traff 199,99 euro per megawatt, den høyeste noteringen noensinne. Prisen på et fat nordsjøolje er på 115,87 dollar, det er første gang siden 2014 at oljeprisen passerer 110 dollar fatet.

Nå skriver administrerende direktør Jarand Rystad i Rystad Energy om de omfattende konsekvensene Ukraina-krigen vil ha for det europeiske og globale energimarkedet.

– Vi venter at russisk oljeeksport vil falle med én million fat per dag, på grunn av de indirekte påvirkningene fra sanksjonene og de frivillige handlingene fra selskaper, skriver Rystad i notatet.

Videre trekker Rystad frem at De forente arabiske emirater har muligheten til å erstatte den russiske tilførselen, men vil trolig ikke gjøre det umiddelbart. De strategiske oljereservene på 60 millioner fat vil bli tilført fra USA og OECD gjennom året, mener Rystad.

– Nettoeffekten av dette vil være at oljepriser vil stige – potensielt over 130 dollar fatet, skriver han.

Prosjekter bremses

Vestlige selskaper vil ikke lenger støtte Russland med finansiering og teknologi for olje- og gassproduksjon, tror Rystad.

– Gigantiske prosjekter som Vostok Oil-utbyggingen vil bli bremset og noen russiske prosjekter kan bli kansellert helt.

Vestlige leverandører og produsenter utgjør 25 prosent av all olje- og gassinvesteringer i Russland. Dersom disse forlater landet, vil det uten tvil bidra til forsinkelser og forstyrrelser i driften, ifølge Rystad-sjefen.

Russland kan holde på gassen

Hittil har EU ikke sanksjonert russisk naturgass for ikke å akselerere den pågående energikrisen, skriver Rystad, og understreker:

– Russland kan motvirke EUs sanksjoner ved å stanse gassforsyningen til Europa. Alternativt kan EU endre kurs og velge å inkludere gass i sanksjonsordningen, skriver han og legger til:

– Uansett viser vår analyse at Europa kan klare å overleve en mangel på forsyning forårsaket av fullstendig stopp for gass fra Russland – om enn til en høy pris.

Grønt skifte, men først kull

Andre langsiktige effekter på energimarkedet i forbindelse med sanksjonene, peker Rystad på det grønne skiftet.

– Det grønne skiftet vil nå sannsynligvis akselerere i Europa, ytterligere motivert av energisikkerhet. På mellomlang sikt kan imidlertid CO2-utslippene øke ettersom kull kan måtte erstatte russisk gass i Europa, skriver ham.

Også europeiske investeringer i naturgass vil øke, forklarer Rystad.

– Land som Tyskland og Italia vil sannsynligvis øke regassifiseringen innenfor naturgass-segmentet. På kort sikt, vil krisen bidra ytterligere til den pågående energikrisen i Europa. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.