Jonny Hesthammer i det lille oljeselskapet M Vest Energy har lenge fryktet at politikerne ville skrote den omdiskuterte leterefusjonsordningen. Ordningen har gjort at selskaper som hans kan få tilbake kostnadene ved leting etter olje og gass før det får inntekter.