IEAs siste månedsrapport som ble offentliggjort torsdag formiddag, peker ikke mot noe fall i oljeprisen. Tvert imot. Til tross for enighet på Opec-møtet i juni om å øke produksjonen, advarer IEA mot at det er for få land som har mulighet til å øke produksjonen fremover for å møte den økte etterspørselen.

– Vi ser ikke noen tegn på høyere produksjon fra andre steder som kan redusere frykten for et strammere marked, heter det i rapporten.

Nordsjøolje ble torsdag formiddag handlet til 74,50 dollar dagen, en nedgang på fem dollar fra toppnoteringen i år. IEAs rapport kommer dagen etter at oljeprisen falt kraftig etter ytterligere opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina. Frykten er at en handelskrig vil svekke den økonomiske veksten og i neste omgang etterspørselen etter olje.

Økonomisk vekst drar oljeetterspørselen

Det siste årets oppgang i oljeprisen kommer etter svært sterk etterspørselsvekst drevet av den globale økonomiske veksten. Neste år ventes det en vekst i verdensøkonomien på 3,9 prosent. I oljemarkedet økte etterspørselen med over to millioner fat dagen i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor. Men de økte oljeprisene peker mot lavere etterspørselsvekst fremover. Året sett under ett venter IEA, Det internasjonale energibyrået, en vekst på 1,4 millioner fat dagen, samme vekst som IEA anslo i sist månedsrapport.

Få land kan øke tilbudet

Ifølge IEA er det bare tre Opec-land, Saudi_Arabia, Kuwait og De forente arabiske emirater, som har ledig kapasitet til å økte tilbudet av olje nevneverdig. Samtidig er det store produksjonsproblemer i Venezuela og Libya, mens Iran er hemmet av de amerikanske sanksjonene.

I USA ventes det vekst i tilbudet på 1,7 millioner fat i år, fallende til 1,2 millioner fat neste år. Produksjonen på land i USA hemmes av kapasitetsproblemer ut av Permian-bassenget i Texas, et av de viktigste feltene bak den kolossale økningen i den amerikanske skiferoljeproduksjonen de siste årene.

Det totale tilbudet av olje økte med 370.000 fat i juni hovedsakelig etter økt produksjon i Saudi-Arabia og Russland. Det totale tilbudet av olje er 1,25 millioner fat høyere enn for et år siden.(Vilkår)

USAs president kritiserer Nato-landene for handel med Russland
Donald Trump møtte Nato-sjef Jens Stoltenberg til frokostmøte før Nato-toppmøtet.
03:22
Publisert: