Wisting-feltet i Barentshavet er det største utbyggingsprosjektet på norsk sokkel – og det mest omdiskuterte. Miljøvernorganisasjoner og politiske partier som Venstre, SV og Rødt har alle manet til kamp mot utbyggingen.

Nå har Miljødirektoratet kommet med høringsuttalelsen til Equinors konsekvensutredning (KU). Direktoratet er svært kritisk til jobben Equinor så langt har gjort.

– Det er en svært kritisk høringsuttalelse.