Hvis du leser aviser på nett, har du trolig lagt merke til at du stadig oftere må lese langt ned i en artikkel for å finne den informasjonen overskriften fristet deg med. Både ingressen, billedtekstene og selve teksten holder tilbake informasjonen du ser etter, slik at du må bruke mer tid på å finne den.