Én av fire boligkjøpere fikk ifjor ubehagelige overraskelser etter å overtatt ny bolig, viser fersk statistikk fra Help forsikring. Flertallet har lite å hente:

– Etter en grundig vurdering går vi videre med én av tre saker. De øvrige slipper i hvert fall å lure på om de burde ha forfulgt saken. Jeg vil anslå at kjøper vinner frem med sitt krav helt eller delvis i halvparten av sakene vi går videre med, sier Dag Are Børresen i Help forsikring.

Protector Forsikring tilbyr eierskifteforsikring til boligselgere. Selskapet mottok ifjor 4305 krav fra boligkjøpere – et fall på 3,7 prosent fra 2011. Fallet kom etter flere år med økende antall krav.

Bedre kvalitet på meglere og mer oppmerksomme kjøpere er blant årsakene, ifølge direktør Merete Bernau i Protector. Fukt og skader på våtrom utløser fortsatt flest krav.

Domstolene stiller klare krav til hva boligkjøpere burde ha oppdaget, og strengere krav dersom boligkjøperne følger megleres råd og tar med seg bygningskyndige fagfolk på visning.

Grundighet slår tilbake
Boligkjøpere som oppdager feil og mangler etter overtagelse av ny bolig får det ekstra tøft om de fulgte eiendomsmegleres råd og tok med bygningskyndige på visning.

Norske domstoler stiller da andre krav til hva boligkjøpere burde ha oppdaget eller tatt høyde for før de kjøpte. En førstegangskjøper med fagfolk på laget regnes som «proff». En førstegangskjøper uten hjelp møter langt mindre forventninger.

– Det er faktisk blitt slik at det kan slå tilbake på boligkjøpere at de har hatt med fagfolk på visning dersom det oppstår rettstvist om skjulte feil og mangler, sier advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten.

Protector-direktør Merete Bernau mener det da forventes at kjøperen visste mer.

– Utgangspunktet er jo at du ikke kan kreve prisavslag for noe du kjente, eller burde ha kjent til når avtalen ble inngått, sier Bernau.

– Tar du med deg en takstmann på visning vil kravene til hva du burde oppdage være høyere enn hvis du er en uerfaren førstegangskjøper, sier Bernau.

Uheldig konsekvens
Etter loven har boligselgere en opplysningsplikt og boligkjøpere en undersøkelsesplikt. I utgangspunktet er plikten til å opplyse om alle relevante forhold strengere enn undersøkelsesplikten. Men kravene til selger avhenger i praksis av kjøperens bygningstekniske kunnskaper. I flere rettssaker de siste årene har boligkjøperes fagkunnskap blitt brukt som argument for å begrense selgerens ansvar for skjulte feil og mangler.

Utgangspunktet er jo at du ikke kan kreve prisavslag for noe du kjente, eller burde ha kjent til når avtalen ble inngått Merete Bernau, Protector

Og om boligkjøperen er amatør, men tar med seg en proff bygningskyndig på visning, skal amatøren regnes som proff.

– Dersom du har en takstmann med deg som gjør en dårlig jobb, og overser noe man kunne forvente at en sakkyndig skulle ha oppdaget, vil du som kjøper kunne bli skadelidende, sier Bernau i Protector.

– Samtidig ville boligkjøperen ikke ha blitt møtt med samme krav til undersøkelser om han kom alene på visning. Det er en uheldig konsekvens av dagens lovverk, sier Fæhn.

Anbefaler likevel hjelp
På tross av at en boligkjøper risikerer større ansvar ved å ta med fagfolk på visning, anbefaler Bernau i Protector å la seg bistå av sakkyndige:

– Det er en stor fordel å vite mye om eiendommen fordi det vil kunne redusere muligheten for negative overraskelser i etterkant. En sakkyndig kan gi gode anslag på hvilke kostnader som venter.

Advokat Fæhn er enig.

– Jo mer du oppdager på visning, desto mer vet du hva du kjøper – eller ikke kjøper. Oppdager du mulige feil og mangler kan du kalkulere inn kostnader før du byr, sier Fæhn.

Les siste om bolig:
<b>Sikrer seg boligen før visning: Slik kuppet de drømmeleiligheten</b>

En jubelnyhet for alle med egen bolig

<b>Kan tape 42.000 kr.: - Ikke sprett BSU-kontoen i år, hvis du kan la være</b>
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.