Nye regler for norske banker gjør at sentralbanksjef Øystein Olsen kan la være å heve styringsrenten det neste året, tror sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Forslag om både det som kalles motsyklisk kapitalbuffer og krav om mer egenkapital bak hver krone som lånes ut til bolig, vil føre til at behovet for å øke styringsrenten reduseres. De strenge kravene vil nemlig dempe kredittveksten, som er én av tingene Norges Bank ser på når de bestemmer renten.

Blir vanskeligere å få lån
Men for alle som står utenfor boligmarkedet - og vil inn - vil det nå kunne bli vanskeligere å få lån, ifølge Bruce.

- Hensikten er at bankene skal bli mer forsiktige med å låne ut til bolig, sier Bruce til DN.no.

- Bankene er veldig usikre på hvor mye egenkapital de må ha i forhold til størrelsen på utlånene. Da vil de være forsiktige med å øke utlånene, og da blir det ikke noe kredittvekst å snakke om, sier sjefanalytikeren.

Han tror stor konkurranse om boliglånskundene vil føre til at eksisterende boliglånskunder vil oppleve at boliglånsrenten vil forbli uendret det neste året. I stedet blir det bedriftskundene og de som står utenfor boligmarkedet som tar støyten.

- Igjen kan det være at det er bedriftene som rammes mest, men det kan også bli vanskeligere å få boliglån, sier Bruce.

Utsetter rentehoppet
I sin forrige renteprognose antok Nordea Markets at bankene ville redusere marginene, og dermed redusere utlånsrententene, etter hvert som mindre uro i finansmarkedene førte til betydelig lavere finansieringskostnader for bankene. I et slikt scenario ville det vært nødvendig for Norges Bank å heve renten for at bankenes utlånsrenter skulle holde seg på dagens nivå.

- Som en konsekvens ville vi kunne sett lavere utlånsrenter uten endringer i styringsrenten, eller i det minste at en økning ikke ville hatt noen innvirkning på lånerentene, mener Bruce.

Nå tror imidlertid Nordea Markets at styringsrenten vil forbli uendret frem til mars 2014. I tillegg til økte kapitalkrav, peker Bruce på at kronen har vært sterkere enn ventet, noe som isolert sett også taler for at styringsrenten ikke skal økes ytterligere. Samtidig har nøkkeltallene for norsk økonomi vært svakere enn ventet, selv om analytikeren mener dette trolig vil være midlertidig.

- Slik det ser ut nå, er det mest sannsynlig at Norges Bank vil presentere en rentebane i mars der det ikke er inne noen renteøkning i 2013. Vi ser ingen sterk grunn til at banken vil endre dette synet senere i år, siden vi forventer at bankene vil holde kredittilgangen stram, mener Bruce.

LES MER:

<b>Norges Bank roper varsko om den norske lånefesten: Frykter store tap</b>

<b>Slik vil han dempe boligprisveksten</b>

<b>- De vil at vi skal gå i samme grøften som Irland og Spania</b>

<b>Du må ta regningen for nye boliglånsregler</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.