Den amerikanske styringsrenten har stått på null og stedet hvil siden finanskrisen i 2008.

Nå er det forventninger om at renten igjen skal bevege seg oppover, og mange markedsaktører venter spent på pressemeldingen som vil bli sendt ut i etterkant av onsdagens rentemøte i USAs sentralbank Federal Reserve.

Det er ventet at sentralbanksjef Janet Yellen i meldingen vil gi hint om hvorvidt renten skal røres allerede i september eller først i desember.

Sjefanalytiker Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.
Sjefanalytiker Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management. (Foto: Gorm K. Gaare)

- I teorien kan den amerikanske sentralbanken heve renten allerede onsdag, men sannsynligheten for at det vil skje i praksis er svært liten, mener sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Dette avgjør

Avisen The Wall Street Journal, som har forespurt flere private økonomer i forkant, melder at flesteparten venter renteheving i september. Et økende antall heller imidlertid mot at beslutningen først vil komme i desember, skriver TDN finans.

Ifølge Wilhelmsen er to faktorer nå avgjørende for USAs rentefremtid:

  • Arbeidsledighet

  • Inflasjonsvekst

Det er arbeidsledighetstallene som er aller viktigst for Feds beslutning om når styringsrenten skal heves, mener Wilhelmsen.

- Men de har også et inflasjonsmål, og deres tolkning er slik: blir arbeidsledigheten lav og sysselsettingen sterk, så kommer inflasjonen til å øke på sikt.

Mulige hint

Sjefanalytikeren mener eventuelle hint fra Fed vil skjule seg i teksten som gjelder de økonomiske utsiktene.

- Alle indikatorer som sier noe om arbeidsmarkedet og utviklingen i inflasjonen fremover vil være viktig. Du skal se etter hvordan de ordlegger seg der, sier Wilhelmsen.

Han skisserer flere eksempler:

- Skriver Fed at arbeidsmarkedet har fortsatt å bedre seg, eller skriver de at arbeidsmarkedet har stått stille? Har bedringen stoppet opp, er det et klart tegn på at det mest sannsynlig ikke kommer renteøkning i september, forklarer sjeføkonomen.

Et annet hint fra Fed kan dreie seg om landets inflasjonsnivå. Den siste tidens prisfall på råvarer kan ha bidratt til at inflasjonspresset i landet har avtatt, tror Wilhelmsen.

- Da kan vi ikke regne med renteheving i september, sier han.

Skriver sentralbanken derimot at den ser underliggende tendens til høyere inflasjonspress - og fortsatt tror inflasjonen vil øke gradvis opp til to prosent på mellomlang sikt, vil det være et hint om at september fremdeles er mulig, forklarer sjeføkonomen.

Kan bli utsatt

Etter forrige rentemøte i sentralbanken var prognosen fra Fed to renteøkninger i løpet av inneværende år.

Med tanke på økt økonomisk usikkerhet i Kina og fall i råvareprisene, tror Wilhelmsen sentralbanken i hvert fall vil vente til september før den foretar seg noe.

Han utelukker ikke at den også kan komme til å utsette hele renteoppgangen. Fremover vil arbeidsmarkedsrapporten i både august og begynnelsen av september bli viktige for sentralbanken, tror økonomen.

- Det skal ikke store negative overraskelser til før Fed utsetter første renteøkning til desember, begrunner han.

Analytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets skriver i onsdagens morgenrapport at dersom Fed har intensjoner om å øke renten i september, er de nødt til å sende et tydelig signal om det i dagens pressemelding.

- Inflasjonsmålet ventes først å bli nådd i 2016 som følge av at andelen ubenyttet arbeidskraft faller. Dette tolker vi som et klart signal på at en renteøkning kan komme allerede i september, skriver hun.

Svak krone

Og når den amerikanske sentralbanken først bestemmer seg for å heve renten, vil det kunne påvirke den norske kronen.

Wilhelmsen mener derimot det er begrenset hvor mye svakere den norske valutaen kan bli.

- Kronen har svekket seg mye, og etter mine modeller mer enn det som kan forklares med fallet i oljeprisen. Dermed tror jeg ikke den norske kronen skal gå enormt mye på kort tid, sier Wilhelmsen og minner om at en dollar kostet 6,20 kroner for ett år siden.

I skrivende stund har prisen økt til 8,11 kroner, mens prisen på en euro ligger på 8,98 kroner. På samme tid i fjor var europrisen 8,40 kroner.

Les også: «Rakkerunger» tjener mer senere i livet enn «englebarn»

Arbeidsledigheten fortsetter å øke

- Endelig en dag med sommerstemning og bryggedans på børsene

Se også:

Vil bygge ny SUV:

Vil bygge ny SUV
Skodas salgsdirektør Werner Eichhorn har en plan for å selge 1,5 millioner biler årlig.
00:46
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.