– Jeg kan garantere her og nå at jeg umiddelbart skal ta meg en runde med justisministeren og finansministeren, for nå skal vi ha inn mer ressurser. Ikke bare til kontroll på grensen, men også kontroll langs kysten vår, sier Sandberg til NRK.

Fram til og med juli hadde Tollvesenet beslaglagt drøye ni tonn ferdig filetert fisk, fordelt på 87 beslag. Dette er dobbelt så mye som på samme tid i fjor.

30 tonn hel fisk

– Tar man utgangspunkt i at omtrent 30 prosent av fisken utnyttes, er det nærmere 30 tonn hel fisk som har gått til spille på grunn av smugling så langt i år, sier kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge til kanalen.

Fiskekvoten har en grense på maksimalt 15 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske som man har lov til å ta med seg ut av landet. Er verdien over 5.000 kroner, må den tolldeklareres før grensepasseringen.(Vilkår)