Etter kapitalforhøyelsen vil investoren Frode Teigen gjennom sine selskaper Kontrari og Kontrazi kontrollere 57,86 prosent av aksjene i Fjord Line, og Ferd 21,56 prosent.

Men Andresen-familiens eierandel kan øke ettersom Ferd planlegger et frivillig tilbud om å kjøpe aksjer som ikke eies av Teigen til fem kroner per stykk. Det er denne kursen Ferd kjøper seg inn i rederiet til gjennom en rettet kapitalutvidelse på 200 millioner kroner.

Styreleder Peter Frølich i Fjord Line viser til at likviditeten i Fjord Lines  aksjer er begrenset og sier seg tilfreds med at Ferd tilbyr aksjonærer som ønsker det en mulighet til å selge til samme pris som i emisjonen.

Danmark og Sverige

Fjord Line har fire skip og driver fire ruter mellom Norge og utlandet; Bergen/Stavanger-Hirtshals, Kristiansand-Hirtshals i sommersesongen, Langesund-Hirtshals og Sandefjord-Strömstad. På to av fergestrekningene er selskapet i direkte konkurranse med den største aktøren i fergemarkedet i Norge, Color Line.

Ifølge en melding fra Fjord Line er Ferds bakgrunn for tilbudet en underliggende tro på bransjen generelt og spesielt Fjord Line. De tekniske oppstartsproblemene knyttet til skipene synes å være løst og selskapet har oppnådd enighet og forlik i flere tvister. Ferd har også fått et godt inntrykk av ledelsen og tror Fjord Line har gode forutsetninger for å fortsette veksten fremover.

Bil- og passasjerskipet «Oslofjord» hadde første avgang i ruten fra Sandefjord 20. juni ifjor. Foto: Fartein Rudjord
Bil- og passasjerskipet «Oslofjord» hadde første avgang i ruten fra Sandefjord 20. juni ifjor. Foto: Fartein Rudjord (Foto: Dagens Næringsliv)
 

Erfaring

Både styret i Fjord Line, rederiets hovedaksjonær Frode Teigen og Ferd selv, mener Ferd kan være en god deleier for Fjord Line fremover.

-Gjennom Ferds erfaring, kompetanse, nettverk og kapitalbase har selskapet gode forutsetninger til å bidra til Fjord Lines videre utvikling. Ferd har gode erfaringer fra å eie selskaper med en eller flere partnere. Vi har stor tro på at Ferd vil utøve et godt partnerskap sammen med selskapets hovedaksjonær, sier Frølich.

Det er vel tre uker siden Fjord Line opplyste at rederiet hadde innledet en dialog med sine långivere om å refinansiere konsernets langsiktige gjeld. Samtidig ble det klart at styret hadde besluttet å tilrettelegge for en kapitalutvidelse på minimum 100 millioner kroner.

-Denne prosessen fortsetter og vi regner med å komme frem til en løsning her, sier Frølich.

 

Kostbar oppstart

Rederiet har slitt med likviditetsproblemer på grunn av en negativ resultatutvikling i linjen Sandefjord-Strömstad. Fjord Line har hatt store engangutgifter til advokater på grunn av en bitter strid med Color Line om avgangstidene etter at bil- og passajerfergen "Oslofjord" ble satt inn i ruten ifjor sommer. Striden er nå løst og nye seilingstider er innført.

I tillegg er selskapet kraftig rammet av valutaeffekter på grunn av svak kronekurs. Mesteparten av gjelden er i euro.

Hittil i 2015 har Fjord Line hatt betydelige volumøkninger på samtlige linjer. Selskapet ser også effekten av kostnadskuttprogrammet som ble besluttet iverksatt ifjor.

 

Stolid egenkapital

Ferd er et investeringsselskap eid av Johan H. Andresen med familie. Det satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer og utøver aktivt eierskap i både børsnoterte og private virksomheter.

I første halvår økte den verdijusterte egenkapitalen i Ferd med 1,6 milliarder kroner til 26,3 milliarder kroner. Målet er at verdien skal vokse minst ti prosent i året i snitt.

Fjord Line har rundt 600 ansatte, hvorav 170 i landorganisasjonene i Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand, Sandefjord, Hirtshals og Strömstad, og 430 sjøansatte på helårsbasis. Bemanningen økes i sommerhalvåret med om lag 150 medarbeidere.

Les også: Må refinansiere dnPlus

Krangler med russer dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.