Norsk økonomi er på vei opp mot en normal aktivitetsvekst, og ledighetsnivået ser ut til å ha stabilisert seg, skriver DnB Nor Markets i sin ferske rapport "Økonomiske Utsikter".

Med gode vekstutsikter, er det grunn til å tro at tilstrømmingen fortsetter:

DnB Nor Markets venter at veksten i arbeidsstyrken vil ta seg opp fra 16.000 personer i år, til 25.000 personer i 2013 - og det er et konservativt anslag.

- Etterspørselen etter arbeidskraft vil trolig ta seg opp fremover, men trolig ikke like sterkt som arbeidstilbudet. Mye av sysselsettingsveksten vil komme i bygg- og anleggsbransjen. Dette er en bransje som typisk drar nytte av utenlandsk arbeidskraft. Ledigheten kan dermed holde seg stabil i lang tid fremover, på 3,6 prosent av arbeidsstyrken, skriver meglerhuset. Men:

- Den potensielle tilgangen på utenlandsk arbeidskraft er svært stor, og det er en risiko for at vi undervurderer økningen i tilbudet av arbeidskraft fremover. I så fall vil ledigheten stige videre, heter det i rapporten.

Nå kommer de tilbake
Etter at EØS-området ble utvidet i 2004, har det norske arbeidsmarkedet blitt mye mer fleksibelt enn tidligere. Strømmen av arbeidstakere fra østeuropeiske land, særlig Polen, tiltok kraftig frem mot toppåret i 2008, da arbeidsstyrken vokste med hele 79.000 personer.

Da nedgangskonjunkturen kom, falt nettoinnvandringen til Norge, og veksten i arbeidsstyrken avtok kraftig. I starten av oppsvinget hadde norske bedrifter rikelig med reserver etter å ha holdt på arbeidskraft gjennom nedgangstidene. Etter hvert som aktiviteten tiltok, har sysselsettingen økt noe. Ledigheten har likevel holdt seg stabil på rundt 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Dette skyldes at de som forlot arbeidsmarkedet da nedgangen kom, nå er på vei tilbake.

- Et klart tegn er den bratte oppgangen i nettoinnvandringen i løpet av fjoråret. Den siste observasjonen fra tredje kvartal ifjor viste den største kvartalsvise oppgangen noensinne, skriver DnB Nor Markets.

Ikke rom for sterk lønnsvekst
I vurderingene av lønnsveksten fremover har meglerhuset lagt vekt på at norske lønnskostnader er høye sammenlignet med våre handelspartnere, og at lønnsveksten i Europa og USA blir lav.

Dette kan bringe lønnsveksten i Norge ytterligere ned neste år.

- I motsatt retning trekker en økning i aktiviteten, relativt stabil arbeidsledighet og høy produktivitetsvekst. Oppgjøret i 2011 er et såkalt mellomoppgjør. Det tilsier relativt moderate tarifftillegg. Vi anslår nå en lønnsvekst i år på linje med fjoråret (3,5 prosent), skriver DnB Nor Markets.

- Det er ikke rom for en veldig mye sterkere lønnsvekst hjemme enn ute. Lønnskostnadsandelen ble svært høy i 2009 og er ytterligere en indikasjon på at lønnsnivået har vært i høyeste laget, påpekes det i rapporten.

På sikt tror imidlertid meglerhuset at vi kan vente oss en større lønnsvekst:

DnB Nor anslår en lønnsvekst på 3,7 prosent i 2012, 4,1 prosent i 2013 og 4,5 prosent (2009-nivå) i 2014.

Les også: Norge som skrekkeksempel

<b>- Trygd smitter</b>

<b>- Det må lønne seg å jobbe</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.