Det er lett å være enig med kommentator Bård Bjerkholt (DN 30. oktober) i ønsket om at så mange som mulig av de 60.000-70.000 flyktningene regjeringen venter i 2015–16 kan komme raskt i arbeid. Jo færre som må sette livet på vent, jo bedre. Milliardspørsmålet er hvordan man realistisk kan få det til.

Erfaring viser at arbeids­inkludering av flyktninger tar tid og tyder på at flertallet av dagens nyankomne kan se langt etter en regulær jobb de første årene.