Kaja Borchgrevink og Marta Bivand Erdal, forskere ved Institutt for fredsforskning

Skal gi så det svir når fasten er slutt

Fasten er over, nå skal muslimer gi sin årlige almisse. Mange muslimer i Norge og Pakistan er opptatt av at denne «ekstraskatten» må gi varig bedring i folks liv.

Publisert: Oppdatert:

Ved fastemånedens slutt betaler mange muslimer sin religiøse skatt, som skal tilsvare 2,5 prosent av ditt årlige overskudd.
Ved fastemånedens slutt betaler mange muslimer sin religiøse skatt, som skal tilsvare 2,5 prosent av ditt årlige overskudd. (Foto: Yegor Aleyev/Getty Images)