Øyvind Paasche og Erik Kolstad, forskere ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Uni Research

Den perfekte katastrofen

Flom, storm og stormflo er ødeleggende og kostbart, særlig samtidig. Nye erfaringer gir oss en pekepinn om de skader slike «sammensatte klimafarer» medfører.

Publisert: Oppdatert:

Mildere vintre og mindre snø i fjellet gjør at snøsmelteflommer på Østlandet rammer sjeldnere i fremtiden, skriver artikkelforfatterne. Her fra årets flom i Glomma ved Haga i Akershus mandag.
Mildere vintre og mindre snø i fjellet gjør at snøsmelteflommer på Østlandet rammer sjeldnere i fremtiden, skriver artikkelforfatterne. Her fra årets flom i Glomma ved Haga i Akershus mandag. (Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix)