I juni underskrev klima- og miljøminister Vidar Helgesen, fire andre statsråder og tolv bransjeorganisasjoner en avtale om å halvere det norske matsvinnet innen 2030. Norske forbrukere spiller en viktig rolle i å oppnå dette, siden 60 prosent av matsvinnet kommer fra husholdningene.