Det er ikke alltid at statistikk og tall gir oss like mye og god informasjon som vi kunne ønske oss.