Leder DN: Det er fysisk mulig å bygge høyhastighetstog i Norge. Det betyr ikke at det er en god idé å gjøre det.

I to år har et utvalg ledet av Tom Stillesby utredet mulighetene for lyntog i Norge. Igår ble rapporten overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Utredningen er særdeles voluminøs, men hovedkonklusjonen får plass på en linje: Høyhastighetstog i Norge vil være en dundrende ulønnsom investering.

Akkurat hvor ulønnsom er avhengig av hvilke alternativer man ser på. På den strekningen som ifølge utvalget har det høyeste passasjergrunnlaget, Oslo-Stavanger, anslås investeringskostnadene til rundt 220 milliarder kroner.

Det samfunnsøkonomiske overskuddet eller nytten vil være på minus 179 milliarder kroner eller minus 170 milliarder kroner avhengig av om linjen legges via Tønsberg eller Porsgrunn.

Per investert krone vil rundt 80 øre være et tap for samfunnet og skattebetalerne. Slik er det med større eller mindre variasjoner (fra 68 til 95 øre) også på de øvrige strekningene utvalget har vurdert.

Det er ikke overraskende at det er dyrt å bygge høyhastighetstog i et land fullt av fjell og fjorder. Slik sett bringer utvalgets arbeid lite nytt til torgs. Utredningen kan imidlertid bidra til en mer opplyst debatt på et par viktige punkter.

Noen har hevdet at høyhastighetstog egentlig er lønnsomt, bare man bruker mer lempelige beregningsmetoder, som lavere kalkulasjonsrente eller lengre avskrivningstid, eller tar hensyn til mer indirekte økonomiske ringvirkninger.

Utredningen viser at slike faktorer har liten betydning. Lyntog er og blir ulønnsomt nær sagt uansett hvilke forutsetninger som legges til grunn for regnestykkene.

Mange argumenterer med at høyhastighetstog vil være bra for miljøet. Det er det muligens, men bare marginalt og først etter svært mange år. Strekningen med det beste miljøregnskapet er Oslo-Bergen via Kongsberg. Den vil gi reduserte CO2-utslipp etter 35 år.

Det er store investeringsbehov i kollektivtrafikk, spesielt i og rundt de store byene. De ulønnsomme lyntogene kan med fordel forbli på utredningsstadiet.

Les også: Lyntog-nei til Europa

- Fullt mulig å bygge ut høyhastighetsbane (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.