Simen Markussen

Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret

Kostbart innsparingsforslag?

Regjeringen vil styrke arbeidslinjen og «målrette» dagpenger mot dem med tettest jobbtilknytning. Resultatet kan bli det motsatte.

Publisert: Oppdatert:

Det gir det litt pussige utslaget at om du har jobbet i 12 måneder og mister jobben i januar så får du masse dagpenger. Har du i stedet jobbet i 12 måneder, men mister jobben midt i året, får du bare halvparten.
Det gir det litt pussige utslaget at om du har jobbet i 12 måneder og mister jobben i januar så får du masse dagpenger. Har du i stedet jobbet i 12 måneder, men mister jobben midt i året, får du bare halvparten. (Foto: Øyvind Elvsborg)