Kostbart innsparingsforslag?

Regjeringen vil styrke arbeidslinjen og «målrette» dagpenger mot dem med tettest jobbtilknytning. Resultatet kan bli det motsatte.

Det gir det litt pussige utslaget at om du har jobbet i 12 måneder og mister jobben i januar så får du masse dagpenger. Har du i stedet jobbet i 12 måneder, men mister jobben midt i året, får du bare halvparten. Foto: Øyvind Elvsborg
Det gir det litt pussige utslaget at om du har jobbet i 12 måneder og mister jobben i januar så får du masse dagpenger. Har du i stedet jobbet i 12 måneder, men mister jobben midt i året, får du bare halvparten. Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 16. November 2017, kl. 19.50Oppdatert 11. January 2018, kl. 14.51