Simen Markussen

Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret

Norge ned fra pallen i jobbdeltagelse

Rundt år 2000 var Norge europamester i sysselsetting. Vi falt ned fra pallen, og deretter et godt stykke videre ned. Kan vi gjenerobre tittelen uten å forandre Norge altfor mye?

Publisert: Oppdatert:

Skal vi øke etterspørselen etter arbeidskraft, må vi også gjøre noe som reduserer prisen. Det mest nærliggende er å redusere lønningene på bunnen av arbeidsmarkedet.
Skal vi øke etterspørselen etter arbeidskraft, må vi også gjøre noe som reduserer prisen. Det mest nærliggende er å redusere lønningene på bunnen av arbeidsmarkedet. (Foto: Gunnar Blöndal)
Forsiden