Simen Markussen

Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret

Mindre krim med strengere krav

Vilkår og aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottagere er et kinderegg: Færre på sosialhjelp, flere på skolen og mindre ungdomskriminalitet.

Publisert: Oppdatert:

Muligheten for å få sosialhjelp for ungdom er knyttet til å gå på videregående skole. Satt på spissen er det sånn at om du går på skole, har foreldrene dine fortsatt ansvaret for deg selv om du er over 18 år.
Muligheten for å få sosialhjelp for ungdom er knyttet til å gå på videregående skole. Satt på spissen er det sånn at om du går på skole, har foreldrene dine fortsatt ansvaret for deg selv om du er over 18 år. (Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix)