Mari Rege

Mari Rege, professor i økonomi, Handelshøgskolen ved UiS, twitter: @marisrege

Undergraver velferdsstaten

Splittende innvandringsretorikk kan bidra til lavere oppslutning om velferdsstaten.

Publisert: Oppdatert:

Dette handler ikke om vi skal ha en streng innvandringspolitikk eller ikke, men om ordvalg og fakta i innvandringsdebatten.
Dette handler ikke om vi skal ha en streng innvandringspolitikk eller ikke, men om ordvalg og fakta i innvandringsdebatten. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)