Under pandemien har vi vel alle fått kjenne på frustrasjonen over smitteverntiltakene; i lange perioder har vi hatt restriksjoner på de delene av livet som betyr mye for trivsel og livskvalitet. Tiltakene har begrenset oss i hva vi kan gjøre på fritiden, hvordan vi arbeider, hvor mange gjester vi kan ha og hvordan vi ferierer.

Irritasjonen, skuffelsen og noen ganger sorgen over å hindres fra sosiale aktiviteter gir en samfunnskostnad i form av lavere velferd.