For snart 50 år siden – i 1975 – laget EU et direktiv om likelønn mellom kvinner og menn. Og ironisk nok godkjente EUs ministerråd 24. april, forrige mandag, et direktiv om lønnstransparens. Direktivets formål er å styrke prinsippet om likelønn gjennom transparens og nye verktøy for håndhevelse.

I direktivet står det at hemmelighold av lønn skal være forbudt og at alle virksomheter skal kunne vise deres ansatte en beskrivelse av kjønnsnøytrale kriterier for deres lønnsfastsettelse.