Julen er – enten den feires kristent eller ikke – verdienes høytid. Vi børster støv av verdier som barmhjertighet, nestekjærlighet, gavmildhet, uegennyttighet, forsakelse og nøysomhet.

Også i år går vi inn i julen med omgivelser preget av uro og usikkerhet.