Denne uken startet alvoret for studentene. Festing og fadderuke er tilbakelagt, nå skal det (i tillegg) leses og læres. Hvem studentene er, og hva de lærer, varierer ganske lite fra år til år, men over tid ser vi noen ganske markerte trender.