Ola Kvaløy

Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen UiS og medlem av Klimautvalget