Utvalget som skal utrede profittfri velferd har lenge engasjert Kristin Clemet, leder av Civita. Hun mener oppdraget er politisk ideologi uten faglig forankring og har i flere innlegg påstått at det ville være et brudd på den norske utredningsmodellen å sette ned et utvalg med et lukket mandat om å avkommersialisere.

I tillegg har Clemet nylig kommet med en rekke udokumenterte personangrep: Undertegnede påstås for eksempel å «ha (mis-)brukt andre for å lage mest mulig bråk og forsøke å diskreditere Tor Saglie og delegitimere hele prosessen».