Næringsminister Monica Mæland (H) er klar over at frihandelsavtalen med Colombia er kontroversiell i Norge, fordi den ikke inneholder mer forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter. EFTAs ministermøte ble i juni 2010 enige om å inkludere miljø og arbeidstakerrettigheter i fremtidige avtaler.

– Regjeringen inngikk i februar en avtale med Colombia om politiske konsultasjoner. Der skal arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter være tema. Vi jobber for å innarbeide arbeidstakerrettigheter i frihandelsavtalen også, sier Mæland.

Like vilkår

I tillegg til frihandelsavtalene med Colombia, Costa Rica og Panama, inngår Norge en landbruksavtale med Colombia. Alle avtalene trer i kraft 1. september. Avtalen med Costa Rica og Panama åpner opp for at El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua kan slutte seg til avtalen. Norge har gjennom EFTA allerede handelsavtaler med Mexico og Chile, og forhandler for tiden med Peru.

Mæland er mest opptatt av at avtalene vil føre til økt handel og økonomisk samarbeid:

– Nå får norske bedrifter like gode vilkår som viktige internasjonale konkurrenter, blant annet i EU. Det er bra for norsk konkurransekraft.

Mæland mener det er stort potensial for norsk eksport, blant annet for fisk.

Kaffe hit, gjødsel dit

Handelen med varer mellom Colombia og Norge i 2013 var på 787 millioner kroner, hvorav 222 millioner kroner var norsk eksport, hovedsakelig kunstgjødsel og maskiner. Importen til Norge er hovedsakelig landbruksprodukter som kaffe, blomster og frukt.

Handelen med Costa Rica og Panama var i fjor på henholdsvis 396 og 694 millioner kroner. Også her er det mye eksport av kunstgjødsel, maskiner og fisk, og til Panama, skip og skipsutstyr.

Norge importerer landbruksprodukter fra Costa Rica, deriblant bananer og ananas, og mest skipsutstyr fra Panama.

Les også:
Frykter redere uten ansikt
Ramsalt First House-kritikk fra Geelmuyden.Kiese
- Ingen verdi for den norske stat å være eier i Statoil
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.