Fredag ettermiddag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem regjeringens ferske perspektivmelding.

Der legger finansministeren spesielt vekt på tre utviklingstrekk som kommer til å bli svært utfordrende for norsk økonomi på lang sikt:

  • Drahjelpen fra olje- og gassvirksomheten avtar
  • Tilførslene fra Statens pensjonsfond - utland vil gå ned
  • Andelen eldre i befolkningen vil stige
- Økt levealder er et tegn på et godt samfunn, men utfordrer samtidig bærekraften i offentlige budsjetter dersom ikke også arbeidsinnsatsen over livsløpet øker. Det skyldes at barn, ungdom og eldre i gjennomsnitt mottar mer fra fellesskapet enn de betaler inn, mens velferdsordningene i all hovedsak finansieres av befolkningen i yrkesaktiv alder. Kontrakten mellom generasjonene kan bli satt på prøve, sier finansminister Johnsen.

Må ikke la oss blende
Analysene i perspektivmeldingen viser at det over tid kan oppstå et betydelig behov for inndekning i offentlige budsjetter. Selv om avkastningen av pensjonsfondet gir et viktig bidrag til å finansiere offentlige utgifter, er fondet langt fra stort nok til å løse utfordringene fra en aldrende befolkning.

Dersom vi viderefører dagens arbeidsmønster og velferdsordninger, må vi øke inntektene på offentlige budsjetter eller kutte i andre utgifter, mener Johnsen.

I meldingen anslås inndekningsbehovet å tilsvare rundt 6 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien frem mot 2060. Oversatt til dagens forhold tilsvarer dette om lag 140 milliarder kroner, eller nesten hele budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Det vil si at Norge trenger 6.580 milliarder kroner frem til 2060 for å opprettholde dagens velferdsnivå.

- Vi må ikke la oss blende av gode offentlige finanser i dag og de nærmeste årene. Noen år lenger fram i tid kan også vi stå overfor store budsjettutfordringer, sier finansminister Johnsen.

Til sammenligning var inndekningsbehovet anslått til 3,25 prosent i perspektivmeldingen i 2009.

- Så dette er vesentlig høyere, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ikke oljen som er grunnlaget for velferden
Perspektivmeldingen 2013 viser at det beste svaret på dette er å øke arbeidstilbudet.

Det er ikke oljen, men vår felles arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferden. Over tid vil det ikke være mulig å videreføre et velferdssamfunn der stadig flere mottar mer fra fellesskapet enn de bidrar med. Når vi lever lenger, er det nærliggende at vi også jobber lenger, mener Johnsen.

Han mener at de som er i arbeid må jobbe mer, selv om et lengre arbeidsliv er viktigere enn lengre arbeidsdager. Det er også viktig at vi lykkes med å skape et inkluderende arbeidsliv og begrense andelen som ikke jobber på grunn av uførhet og sykdom, mener finansministeren.

Les også:

Mer jobb eller velferdskutt og økte skatter

- Det kan sprekke om 10 eller 20 år

Oljeprisfall kan gi kraftig nedtur (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.