- Utgangspunktet for tiltalen er at verdien av Funcom-aksjen i den aktuelle perioden i all hovedsak var knyttet til spillet «The Secret World» og inntektene spillet genererte og ville generere. Innsidepostene i tiltalen bygger på at de tiltalte tillitspersoner i Funcoms ledelse på de aktuelle tidspunktene hadde informasjon relatert til spillet som ikke var gjort kjent for markedet, og som - dersom opplysningene hadde blitt offentliggjort – ville påvirket aksjekursen, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til DN.

Tirsdag ble det kjent at fire tidligere Funcom-topper er Fire tidligere Funcom-topper tiltalt av Økokrim . Det var Finansavisen som omtalte tiltalene først.

De fire tiltalte er Trond Arne Aas, tidligere administrerende direktør i Funcom, Torleif Ahlsand, Northzone-partner og tidligere nestleder i Funcoms styre, tidligere finansdirektør i Funcom Bjørn Ottar Toften og tidligere salgs- og markedsdirektør i Funcom, Morten Schjelle Larsen.

Markedsmaipulasjon

Tiltalten mot Aas gjelder brudd på paragraf 17 i verdipapirhandelloven om markedsmanipulasjon.

Det fremgår av tiltalen DN har fått tilgang til.

Tiltalen beskriver hvordan Funcom i perioden fra og med 26. oktober 2011 ved en rekke anledninger offentliggjorde uriktige, selekterte og/eller ufullstendige opplysninger egnet til å skape forventninger og oppfatninger om at TSW (spillet «The Secret World», red. anm.) ville generere og/eller genererte inntekter i tråd med «Target scenario».

Target scenario var, ifølge tiltalen, et mål Funcom hadde kommunisert for salget av spillet i butikk, i antall abonnenter og for kjøp inne i spillet før lansering av «The Secret World».

«Target scenario» innebar at spillet ville gi Funcom inntekter på til sammen 157 millioner dollar i løpet av 12 måneder etter lansering.

Opplysninger som kunne gitt markedet mer realistiske forventninger om inntektene, ble ifølge tiltalen tilbakeholdt.

Først i børsmelding 10. august opplyste Funcom at selskapet ikke regnet det som sannsynlig at det ville nå «Target scenario» og heller ikke et mindre optimistisk scenario.

Da stupte aksjekursen med 52 prosent.

Ifølge tiltalten unnlot Trond Arne Aas som administrerende direktør, ifølge tiltalen, å korrigere informasjonssvikten.

Aas «besørget, aksepterte og/eller unnlot» videre å korrigere opplysninger i en børsmelding 2. juli 2012 som ifølge tiltalen var egnet til å gi markedet en uriktig oppfatning av at han hverken kom til eller hadde anledning til å selge Funcom-aksjer før tidligst 28. august.

Innsidehandel

Aas er også tiltalt for brudd på forbudet mot innsidehandel i verdipapirhandelloven.

Torleif Ahlsand, Northzone-partner og tidligere nestleder i Funcoms styre, er tiltalt for brudd på forbudet mot innsidehandel.

Det samme gjelder for Funcoms tidligere finansdirektør Bjørn Ottar Toften og tidligere salgs- og markedsdirektør i Funcom, Morten Schjelle Larsen.

Tiltalen for innsidehandel gjelder for Trond Arne Aas’ salg av til sammen 763.500 Funcom-aksjer i tre omganger våren og sommeren 2012, i tidsrommet rundt lansering av spillet «The Secret World» 29. juni 2012.

Det var i denne perioden Økokrim mener Funcom ga uriktige, selekterte og/eller ufullstendige opplysninger om hvilke inntekter spillet ville generere og tilbakeholdt opplysninger som kunne gitt markedet mer realistiske forventninger om inntektene.

For Torleif Ahlsand har tiltalen to punkter om innsidehandel. Det ene gjelder at Ahlsand i slutten av juni «initierte eller på annet vis ansporet» styret i fondet Northzone Ventures IV til salg av en aksjepost på 8,2 prosent i Funcom.

Økokrim konstaterer at Ahlsand frem til han gikk av som nestleder i Funcom-styret 27. juni hadde tilgang til informasjon om den faktiske utviklingen for «The Secret World».

Det andre punktet handler om at Ahlsand i perioden 29. juni til 3. august 2012 solgte til sammen 472.992 aksjer i Funcom som han hadde eid personlig eller gjennom sitt selskap Brownske bevegelser AS.

Salget av 155.000 aksjer 29. juni ble ifølge tiltalen gjennomført selv om Ahlsand hadde opplysninger om at Trond Arne Aas skulle gå av som administrerende direktør i Funcom. Avgangen ble først meddelt markedet gjennom en børsmelding 2. juli 2012.

Bjørn Ottar Toften og Morten Schjelle Larssen, henholdsvis finansdirektør og salgs- og markedsdirektør i Funcom, er tiltalt for innsidesalg av 26.000 og 25.000 aksjer 27. juni 2012.

Bilde fra Funcom-spillet «The Secret World».
Bilde fra Funcom-spillet «The Secret World».
«Pump and dump»

Tiltalen beskriver, ifølge Koss, en form for «pump and dump», hvor kursen i Funcom er manipulert hvoretter det selges aksjer i markedet til på den kunstig høye kursen.

«Pump and dump» beskriver et opplegg i aksjemarkedet som har til hensikt å heve aksjekursen til et selskap gjennom falske, villedende eller overdrevne utsagn om selskapet.

Videre er det vist til at to av de tiltalte, da de solgte aksjer, også hadde opplysninger relatert til at administrerende direktør gikk av i forbindelse med lanseringen av spillet  «The Secret World».

«Front-running»

- For én av de tiltalte beskriver tiltalen i tillegg en såkalt front-running, ved at vedkommende også hadde opplysninger relatert til prinsipalens kommende nedsalg av ca 8,2 % av Funcoms aksjer, da han solgte egne aksjer, sier Koss.

Han forklarer at anklagene i tiltalen innebærer at sentrale tillitspersoner i selskapets ledelse mistenkes for å ha beriket seg på selskapets øvrige aksjonærers bekostning.

Slik adferd er egnet til å ramme tilliten til markedet og derigjennom svekke næringslivets mulighet til å finansiere sin virksomhet, og vi anser det viktig at slike saker bringes for retten, ifølge Koss.

- Selv om tiltalen beskriver forhold som rettslig sett anses avklart, understreker jeg at det er domstolene som må ta stilling til om det er bevismessige dekning for det faktum tiltalen beskriver. Det er det som nå vil skje når denne saken kommer for retten, sier Koss.

Bestrider straffansvar

Torleif Ahlsand har engasjert partner Bjørn Stordrange i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange som sin forsvarer.

- Min klient bestrider straffansvar og har samarbeidet med Økokrim fra første dag, sier Stordrange.

Funcoms tidligere toppsjef Trond Arne Aas har engasjert Frode Sulland som advokat.

– Han og de øvrige tiltalte er sterkt uforstående og avvisende til tiltalen. De har forklart seg svært omfattende og avvist noe grunnlag for denne tiltalen, sier Sulland til DN.

Advokat Anders Brosveet, som representerer Bjørn Toften, mener Økokrim er på ville veier.

– Dette er nok et tilfelle på Økokrims aktivistiske tilnærming til hva som skal være straffbart eller ikke. Vi ser for ofte at Økokrim kjører saker basert på hvordan de mener lovene bør være snarere enn hvordan loven faktisk er. Dette for å prøve å få grensene for hva som er straffbart utvidet - det være seg innenfor skattesvik, korrupsjon eller verdipapirsaker, sier han til DN.

Morten Schjelle Larssens advokat, Kai Vaag, sier hans klient ikke erkjenner straffeskyld.

- Da han solgte aksjer, så gjorde han det uten at det var bakgrunn i innsideinformasjon, sier Morten Schjelle Larssens advokat, Kai Vaag, til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.