Det er nesten utenkelig, men sant: Den katolske kirke er i sin mest alvorlige krise i moderne tid. Den rammer der det smerter aller mest, i det moralske domenet.

Kirkens prester og biskoper skal leve i sølibat for å kunne tjene alle mennesker med hele sitt liv. De skal tjene sin hjord – det vil si alle oss 1,4 milliarder legfolk, og de skal lede oss i åndelige spørsmål.