Janne Haaland Matlary

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole