I Norge feirer vi FN så ofte vi kan, med kongehus og regjeringsmedlemmer. Det er fordi FN er den eneste globale organisasjon i verden og den med de edleste motiver. Men det er farlig å forveksle idealbildet av FN med realitetenes FN. For internasjonale organisasjoner blir aldri bedre enn sine medlemmer.

FN spiller for tiden en siderolle i internasjonal politikk. Det er ikke noe nytt; det er faktisk det normale selv om vi ikke vil innrømme det her hjemme.