Boris Johnson kan gå på pub før oss andre. Britenes raske aksjon for å skaffe vaksiner står i kontrast til EUs mislykkethet på området, som The Economist dokumenterer i siste utgave. Det gjaldt å få kontrahert nok vaksiner raskest mulig, som absolutt prioritet i en pandemi.