Klimakrisen er over oss, her og nå. Det som for få år siden kunne se ut som dystopiske fremtidsutsikter, er i dag harde realiteter. Mens sommeren var ekstra tørr og varm i Norge, opplever folk verden rundt et villere, våtere og varmere klima, med stadig mer dramatiske konsekvenser for folks livsgrunnlag.