I underkant av to uker før den amerikanske administrasjonen har frist til å sertifisere at Iran fremdeles lever opp til atomvåpenavtalen, er det helt åpent hva som kommer til å skje, og ingen tør gjette.

President Donald Trump vil ikke si om han har tenkt å bryte avtalen, men fortsetter å true med å gjøre det.