Fra min lyttepost på University of Notre Dame hører jeg et klart budskap: Riksrettshøringene er et sideshow og folk lar seg ikke sjokkere. Litt latin gjør ikke saken bedre.

Jeg er gjesteprofessor i USA og følger selvsagt den politiske utviklingen. Riksrettshøringen i Kongressen har holdt på en del dager og er nå ferdig. Dette er en oppvisning i hvordan et demokrati skal fungere. Utspørringen er profesjonell og tøff, direkte og imponerende logisk og klar – de som spør og de som svarer er flinke.