India er landet å følge i 2023. Fremgangen er imponerende! Da India ble selvstendig fra britene, var forventet levealder rundt 30 år. Nå er den snart 70, og ingen kan være helt trygge på at ikke India vil følge Kina, som akkurat passerte USA i forventet levealder. Ved selvstendigheten kunne bare en ørliten gruppe indere lese og skrive. Nå starter nær alle Indias mange barn på skole, selv om kvaliteten ofte er for dårlig.

Vi i Vesten kan like det eller ikke, i spissen for dette India står statsminister Narendra Modi. Mens vår egen statsminister og de fleste vestlige ledere lå på 30-tallet i en internasjonal gallup om lederes popularitet i eget land, mente 78 prosent av inderne at Modi gjør en god eller veldig god jobb. Han er i særklasse verdens meste populære leder i eget land.

Å være populær er selvsagt ingen garanti for at du gjør det rette. Men på område etter område bringer Modi India fremover. Det er som med Gerhardsen i Norge. Hvis folk føler at dagen i dag er bedre enn i går, støtter folk det politiske lederskapet.

Modi og hans regjeringsparti BJP var en gang et høyreorientert høykasteparti for den urbane middelklassen. De fører nå en venstreorientert økonomisk politikk og vinner et massivt flertall blant kasteløse og lav- og mellomkaster i Nord India. BJP dominerer indisk politikk totalt og har erstattet Kongresspartiet som statsbærende parti.

Modi kommer med en ny historie om India. Indisk identitet knyttes tett til hinduisme, til fortellingene om Shiva, Ram, Ganesh og det enorme panoramaet av hinduguder. Stadig flere indere snakket ikke lenger om India, men om Bharat, hjemlandet. Jeg vedder et måltid sterk, indisk mat på at India om få år offisielt skifter navn til Bharat.

Modi skriver om indisk historie. Du finner ikke noe pent om britisk kolonialisme eller muslimske krigsherrer som angrep India. Han dyrker de som gjorde motstand, både om de var kommunister som kjempet mot britene, eller hinduer som kjempet mot muslimske invasjoner.

Modis nye fortelling om India er ikke like populære hos urbane, sekulære intellektuelle i Delhi eller Mumbai. Den appellerer heller ikke til Indias 200 millioner muslimer eller 20 millioner kristne. Dette er selvsagt ikke uproblematisk, siden det kan lede til konflikter mellom hinduer og muslimer. Tragisk nok har 100 mennesker dødd i religionskonflikter hvert år under Modi, men det er ikke et høyere tall enn under Kongresspartiets styre. Det tilsvarer ett menneske drept hvert tredje år i Norge. Det er viktig å sette tall i perspektiv. Undersøkelser tyder på at det i internasjonal sammenligning lave voldsnivået i India synker.

Europeiske politiske ledere kan lære mye av hvordan Modi tegner en appellerende nasjonal historie som arbeidsfolk, bønder, alle de som ikke føler at de har fått nok respekt fra eliten, føler seg hjemme i. Vi i Vesten har også mye å lære av hans økonomiske politikk og grønne engasjement.

Modi bruker systematisk staten som økonomisk redskap, mye slik Sør-Korea gjorde med dundrende suksess for noen tiår siden. Han lanserer statlige programmer kalt «misjoner», for grønn hydrogen, produksjon av solpaneler, elektriske batterier eller grønn transport.

«Misjonene» plukker ut noen indiske selskaper som får særlig støtte, samtidig som alle oppfordres til å investere grønt. De ledende selskapene får lettere adgang til statsministeren og andre ledere. De får bedre rentebetingelser. Det arbeides med å kutte byråkrati og sikre enklere beslutningssystemer. Målet er vedvarende syv prosent grønn vekst.

Modis popularitet skyldes at han både skaper og deler. En digital økonomi hvor også de fattige har bank på mobilen, gjør det mulig å sende penger direkte. Beløpene er ikke store, men er du veldig fattig, betyr noen få hundrelapper mye. Dette endrer også maktforhold. Fattige slipper å stå i kø og tigge fra banken eller de rike. Mellommenn kan ikke grafse fra lasset. Antallet indere som får direkteutbetalinger fra staten har økt fra 108 til 763 millioner under Modi. Det Internasjonale Pengefondet sier at India, som Kina, kan være i ferd med å avvike ekstrem fattigdom.

Folk har svart med å gi Modi dundrende valgseire, nå senest i delstatene Gujarat og Uttar Pradesh.

Modi lanserer også praktiske programmer som hjelper de aller fattigste. Det er bygget 100 millioner doer i landsbyene. Pengene gis direkte til landsbyboerne som enten bygger selv, eller ansetter landsby-snekkeren. Den siste utbetalingen får du når du kan GPS-dokumentere at toalettet står der. Programmet har ikke minst appell til kvinner, fordi det er frykt for seksuell vold knyttet til dobesøk.

Gjennom mine mange besøk de siste årene har jeg opplevd en ny selvbevissthet og stolthet i India. Jeg møter ofte ungdommer som sier de vil gjøre store ting for landet sitt. Det er en stund siden jeg hørte lignende nasjonal stolthet i Europa. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.